header blog

Beryllium verwerft circa 95% aandelen HeadFirst Source Group

Na de overname van HeadFirst Group door Source vorig jaar, is het combinatiebedrijf nu grotendeels verkocht aan Beryllium B.V. De aandelen zijn verworven tegen een prijs van 3,00 euro per aandeel, waarvan 2,50 euro in contanten is voldaan en de resterende 0,50 euro in de vorm van een vendor loan. Op 3,00 euro per aandeel wordt HeadFirst Source Group gewaardeerd op 37,4 miljoen euro.

Beryllium heeft aangegeven HeadFirst Source Group te hebben overgenomen vanwege de sterke marktpositie van het bedrijf, de succesvolle acquisitiestrategie en de bijdrage die Beryllium kan leveren aan het realiseren en financieren van verdere groei en acquisities.

Vervolgstappen

Beryllium heeft het management en de Raad van Commissarissen van HeadFirst Source Group medegedeeld dat Beryllium de strategie van HeadFirst Source Group ten volle onderschrijft. Ook steunt de investeerder het managementteam, dat bestaat uit Gert-Jan Schellingerhout (CEO) en Mike Korenvaar (CFO). Het team zal dan ook volledig hetzelfde blijven na de overname.

Verder zal er een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden bijeengeroepen. Daarin zullen onder meer de Myler-acquisitie en de verkoop van de operationele activiteiten aan Beryllium aan de orde komen. Deze vergadering zal waarschijnlijk op donderdag 20 september 2018 plaatsvinden.

De verkoop van de vennootschap waarin de operationele activiteiten zijn ondergebracht worden gerealiseerd. Ook wordt de uitkering van een superdividend voor de resterende aandeelhouders (free float) voorgesteld en gerealiseerd. Dit zal zodanig worden vormgegeven, dat zij een vergelijkbare opbrengst realiseren. HeadFirst Source Group zal aandeelhouders op de hoogte houden van de stappen die in dit proces worden gezet. Het streven is dit proces in het vierde kwartaal van 2018 af te ronden.

Voor HeadFirst Source Group betekent de overname door Beryllium dat op een andere wijze invulling wordt gegeven aan de groeistrategie. Beryllium heeft aangegeven aanzienlijke funding ter beschikking te hebben om volgende acquisities te financieren. Het groeitraject kan derhalve buiten de beursgenoteerde omgeving worden voortgezet. Inclusief de recent aangekondigde acquisitie van Myler behaalt HeadFirst Source Group op pro forma basis een omzet van 700 miljoen euro en een EBITDA van 12,5 miljoen euro.

Gert-Jan Schellingerhout: “Wij zijn zeer verheugd over deze stap. De ambitie van Beryllium past uitstekend bij de plannen die wij met de organisatie hebben. Een internationale investeerder als Beryllium biedt HeadFirst Source Group de mogelijkheid onze groeistrategie in zowel Nederland als daarbuiten voort te zetten en verdere invulling te geven aan onze ambitie om een toonaangevende speler in de flexmarkt te worden.”

Over Beryllium

Beryllium is een Nederlandse acquisitie holding met internationale investeerders en financieel ondersteund door de Zwitserse financiële dienstverlener ruvercap group AG. Dat is een investment manager van grote en middelgrote institutionele portefeuilles. De bij HeadFirst Source Group bekende grootaandeelhouders, waaronder meerderheidsaandeelhouder Value8 NV, hebben aan HeadFirst Source Group de verkoop van hun belang aan Beryllium bevestigd.