Disclaimer

VictorMundi B.V. met KvK-nummer 52902463 ( “Victor Mundi” ), wil u hartelijk welkom heten op www.staffingawards.com ( “website” ). Door onze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. Victor Mundi kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, maar u gebruikt onze website voor eigen risico. Victor Mundi zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van producten en diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Victor Mundi is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die u op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen Victor Mundi en u tot stand komen.

Ook voor aan onze website gekoppelde bestanden of voor op onze website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Victor Mundi geen aansprakelijkheid.

Victor Mundi controleert de inhoud die gebruikers van de website zelf op onze website plaatsen niet, maar Victor Mundi kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als u een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar jury@staffingawards.com.

U mag onze website gebruiken, maar kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers en die van de gebruikers van onze website. Victor Mundi behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via jury@staffingawards.com aan ons vragen.