Hoe werkt het?

De Staffing Awards worden dit jaar voor de vierde achtereenvolgende keer georganiseerd door VictorMundi B.V., de initiatiefnemer van de verkiezing. Daarmee is deze verkiezing de langstlopende op haar gebied op de Nederlandse arbeidsmarkt. Springt u er als intermediair uit op de arbeidsmarkt? Neem dan deel aan deze prestigieuze award, waarbij de onafhankelijke jury finalisten en winnaars selecteert op basis van hun kwaliteit, gemeten via klant- en kandidaattevredenheid. Deelname is gratis en een motivatie voor u en uw team.

Stap 1: hoe nomineert u een bedrijf en/of vestiging?

Via de Staffing Awards kunt u uw favoriete (vestiging van een) intermediair op de arbeidsmarkt (kosteloos) nomineren, waarvan u vindt dat deze in het zonnetje gezet mag worden. Let op: het is wel nodig om uw (goede) reden(en) hierbij op te geven, zodat de ontvanger van de nominatie weet waarom u vindt dat dit een topbedrijf is. Bent u door iemand genomineerd? Dan ontvangt u een e-mail en/of wordt u gebeld met de motivatie achter de nominatie en de vraag of u (kosteloos) deel wenst te nemen aan de Staffing Awards. U kunt deze uitnodiging accepteren door op de link in uw e-mail of hier te klikken en het aanmeldproces te volgen.

Stap 2: hoe doet uw bedrijf en/of vestiging mee?

U kunt als vestiging of vanuit het hoofdkantoor van uw organisatie kosteloos deelnemen aan de Staffing Awards – dit is (ook) mogelijk zonder (een) nominatie(s) te hebben ontvangen. Bovendien kan de jury zelf ook proactief (vestigingen van) intermediairs op de arbeidsmarkt nomineren die het afgelopen jaar (een) uitzonderlijk mooie prestatie(s) hebben neergezet.

Gratis inschrijven of Nomineren

 

Stap 3: hoe wordt u(w bedrijf en/of medewerker) finalist?

Iedere maand selecteert de jury finalisten op basis van het leaderboard dat u als deelnemer kunt inzien op uw dashboard. Hierbij wordt gekeken naar (a) klant- en kandidaatfeedback die binnen deze periode aan de deelnemer worden gegeven en (b) een online vragenlijst die is ingevuld door uw bedrijf.

De jury kijkt inhoudelijk naar de referenties: er wordt niet (alleen) naar het gemiddelde cijfer en het aantal referenties gekeken, maar ook naar de inhoud. Daarbij wordt rekening gehouden met de grootte van de deelnemer (aantal medewerkers op LinkedIn, omzetniveau, afreken-/verdienmodel en continuïteit van kwaliteitsmeting, -borging en -verbetering) en representativiteit van het aantal referenties. Kortom: hoe meer referenties, des te lager het gemiddeld cijfer zal zijn. Van een broker of marktplaats wordt verwacht dat ze meer referenties verzamelen dan een startend werving- en selectiebureau. Beide wordt in overweging genomen bij de afwegingen en keuzes van de jury om tot finalisten en winnaars te komen.

Kwaliteitscontrole & fraude

Er wordt strikt gecontroleerd op fraude. Iedere referentie wordt op basis van big data-analyse en menselijke interpretatie door Ratecard gecontroleerd en – indien akkoord – geverifieerd of afgekeurd. Hierover is geen correspondentie mogelijk. De organisatie van de Staffing Awards behoudt zich het recht voor deelnemers te schorsen of definitief te verwijderen uit de verkiezing en hierover publiek melding te maken, indien fraude herhaaldelijk is/wordt aangetoond. Kwaliteitscontrole door een onafhankelijke partij is nodig om de objectiviteit van de onderzoeksresultaten te waarborgen.

Publieksprijs

Zodra u bent uitgeroepen tot finalist, kunt u ervoor kiezen deel te nemen aan de publieksprijs. Hiervoor is het nodig om via WeTransfer een bedrijfsvideo die aan de voorwaarden voldoet, aan te leveren bij de organisatie. Het is tevens mogelijk om onze professionele videocrew in te huren: voor een eenmalig bedrag van €5.000,- komen wij uw bedrijfsvideo op locatie opnemen en produceren wij deze naar uw wensen binnen het afgesproken format. Meer informatie hierover ontvangt u zodra u uitgeroepen wordt tot finalist.

Stap 4: hoe wint u(w bedrijf en/of medewerker) (een) award(s)?

Tijdens het juryberaad in maart zal de jury bijeenkomen en beslissen welke finalisten worden uitgeroepen tot winnaar. Tijdens het verdere verloop van de verkiezing zal de schaduwjury, gevormd door getrainde medewerkers van Victor Mundi, de taken van de jury ten behoeve van het verifiëren van feedback en het selecteren van finalisten op zich nemen. Via deze pagina kunt u bekijken welke awards er worden uitgereikt, inclusief een uitleg per award.

Uitreiking op Dag van de Flexibele Arbeid

Op donderdag 14 maart 2019 is het zover! Dan vindt de Dag van de Flexibele Arbeid plaats, waarvoor u(w team) als deelnemende organisatie vrijkaarten ontvangt. Het zal een dag met inspirerende keynotes zijn, met als hoogtepunt de bekendmaking van winnaars van de Staffing Awards. De locatie, het tijdstip en het programma worden later bekend gemaakt. Tickets zijn hier te bestellen. Meer weten? Kijk op deze website of bekijk de sfeerimpressie van afgelopen jaar:

Veelgestelde vragen

De Staffing Awards worden dit jaar voor de vierde achtereenvolgende keer georganiseerd door VictorMundi B.V., de initiatiefnemer van de verkiezing. Daarmee is deze verkiezing de langstlopende op haar gebied op de Nederlandse arbeidsmarkt. De partners Indeed, Carerix, LinkedIn, Ratecard, Bullhorn,
OTYS en Textkernel maken de verkiezing mede mogelijk.

Iedere nominatie, deelname en binnenkomende klant- en kandidaatfeedback wordt door onze onafhankelijke jury gecontroleerd, geanalyseerd en geverifieerd. Bovendien is de jury verantwoordelijk voor de periodieke selectie van finalisten en winnaars. U kunt Victor Mundi hierover telefonisch bereiken via (+31)88 35 35 100 of per e-mail: jury@staffingawards.com. Het kantoor van VictorMundi B.V. is gevestigd aan de Jisperweg 2 te Noordbeemster.

Als deelnemer aan de Staffing Awards maakt u als bedrijf kans op volgende awards:

Hoofdprijs tot 25 miljoen euro omzet
De jury kiest twee eind-/hoofdwinnaars, waarvan één in de categorie tot 25 miljoen euro omzet. Klik hier voor meer informatie.

Hoofdprijs vanaf 25 miljoen euro omzet
De jury kiest twee eind-/hoofdwinnaars, waarvan één in de categorie vanaf 25 miljoen euro omzet. Klik hier voor meer informatie.

Publieksprijs
Voor het bedrijf met de meeste punten voor de bedrijfsvideo in combinatie met verzamelde referenties, gekozen door het publiek. Klik hier voor meer informatie.

Beste starter
De jury kiest de beste intermediair die minder dan 3 jaar actief is in Nederland. Klik hier voor meer informatie.

Beste vestiging
De jury kiest de beste vestiging van een overkoepelend (franchise)concept. Klik hier voor meer informatie.

Daarnaast worden er twee awards uitgereikt op medewerkerniveau:

Account Manager van het Jaar
De jury kiest de beste accountmanager op basis van zijn klantreferenties. Klik hier voor meer informatie.

Recruiter van het Jaar
De jury kiest de beste recruiter op basis van zijn kandidaatreferenties. Klik hier voor meer informatie.

Ieder bedrijf dat als intermediair actief is op de arbeidsmarkt, ofwel de staffing industry, kan genomineerd worden en/of deelnemen aan de Staffing Awards. Let wel op: het is zaak dat uw organisatie een tussenpartij betreft die voor de twee kanten in de flexmarkt werkt: de klant (inlener, opdrachtgever) en de kandidaat (sollicitant, uitzendkracht, payrollkracht, gedetacheerde, zzp’er, freelancer, interim professional). U kunt als hoofdkantoor en/of als vestiging deelnemen aan de verkiezing. Bovendien kunt u uw accountmanager(s) en/of recruiter(s) ook persoonlijk laten deelnemen aan de awards op medewerkerniveau.

De jury van de Staffing Awards doet structureel en onafhankelijk onderzoek naar de genomineerde en deelnemende bedrijven. Dit onderzoek is gebaseerd op (a) klant- en kandidaatfeedback die binnen de periode van de verkiezing aan de deelnemer worden gegeven en (b) een online vragenlijst die is ingevuld door uw bedrijf. Op basis van de vragenlijst kunnen additionele gegevens worden opgevraagd, geverifieerd en/of gecontroleerd.

De jury kijkt inhoudelijk naar de referenties: er wordt niet (alleen) naar het gemiddeld cijfer en het aantal referenties gekeken, maar ook naar de inhoud. Daarbij wordt rekening gehouden met de grootte en het model van de deelnemer (aantal medewerkers op LinkedIn, omzetniveau in combinatie met afreken-/verdienmodel en continuïteit van kwaliteitsmeting, -borging en -verbetering) en representativiteit van het aantal referenties. Kortom: het is logisch dat hoe meer referenties er zijn ontvangen, des te lager het gemiddeld cijfer zal zijn – maar dit cijfer is dan wel representatiever en dus waardevoller voor de jury. En van een broker of marktplaats wordt verwacht dat ze meer referenties verzamelen dan een startend werving- en selectiebureau. Dit alles wordt in overweging genomen bij de afwegingen en keuzes van de jury om tot finalisten en winnaars te komen.

Er wordt bovendien strikt gecontroleerd op fraude. Iedere referentie wordt op basis van big data-analyse en menselijke interpretatie door Ratecard gecontroleerd en – indien akkoord – geverifieerd of afgekeurd. Hierover is geen correspondentie mogelijk. De organisatie van de Staffing Awards houdt zich het recht voor deelnemende organisaties te schorsen of definitief te verwijderen uit de verkiezing en hierover publiek melding te maken, indien fraude herhaaldelijk is/wordt aangetoond.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Staffing Awards. Het nomineren, deelnemen, persoonlijk uitnodigen van uw (geïmporteerde) netwerk om stemmen te verzamelen en ontvangen en (laten) verifiëren van klant- en kandidaatfeedback bij en via Staffing Awards is 100% kosteloos. Wel kunt u onder meer uw referenties inzien, tonen/verbergen en delen, structureel feedback verzamelen, statistieken inzien/exporteren en koppelingen met uw syste(e)m(en) inrichten via Ratecard vanaf €79 per maand dankzij 20% deelnemerskorting.

Het uitreikingsevenement op donderdag 14 maart 2019 is kosteloos voor deelnemende organisaties en/of genodigden. Voor niet-genodigden is het alleen mogelijk om tegen betaling van €295,- per persoon aanwezig te zijn bij de Dag van de Flexibele Arbeid, waarop de uitreiking plaatsvindt.

Indien uw bedrijf of vestiging nog niet is ingeschreven en/of genomineerd, kunt u uw organisatie zelf inschrijven via deze link. Zorg ervoor dat u minimaal een logo, bedrijfsnaam, adres en een of meerdere contactpersonen invult, zodat u een compleet profiel aanmaakt. Daarna is het zaak klant- en kandidaatfeedback te ontvangen, zodat u wellicht wordt geselecteerd tot finalist. Veel succes! Indien u vragen hebt, kunt u de organisatie van de Staffing Awards bereiken via (+31)88 35 35 100 of jury@staffingawards.com.

Indien u uw bedrijf of vestiging gratis hebt ingeschreven voor de Staffing Awards, wordt er een bedrijfsprofiel voor u klaargezet. Via dit bedrijfsprofiel kunt u stemmen en feedback van kandidaten, klanten, leveranciers en partners verzamelen.

Feedback verzamelen (+10 per referentie)
Via deze pagina kunt u uw netwerk importeren en uitnodigen om u van feedback te voorzien. Feedback die binnenkomt wordt kosteloos geverifieerd door Ratecard, de onafhankelijke feedbacktool speciaal ontwikkeld voor deze markt. Iedere referentie die wordt goedgekeurd en binnen de juiste categorie valt, staat gelijk aan 10 kansen op een finaleplek. Let op: indien u reeds finalist bent, loont het ook om feedback te blijven verzamelen: de jury neemt deze klant- en kandidaatfeedback mee in haar eindoordeel. U kunt uw feedbackformulier zelf bekijken door op uw profiel te klikken op “Schrijf een referentie”. Afhankelijk van het relatietype dat de referent invult in het feedbackformulier, wordt de ontvangen feedback ingedeeld als klant- of kandidaatfeedback:

  • Als gedetacheerde: kandidaatfeedback
  • Als kandidaat geplaatst (met resultaat): kandidaatfeedback
  • Als kandidaat geregistreerd bij en/of voorgesteld (nog zonder resultaat): kandidaatfeedback
  • Als klant, opdrachtgever en/of inlener: klantfeedback
  • Als payrollkracht: kandidaatfeedback
  • Als uitzendkracht: kandidaatfeedback
  • Als zzp’er, freelancer of interim professional: kandidaatfeedback
  • Ik heb geen zaken gedaan: wordt niet meegeteld
  • Leverancier van kandida(a)t(en): wordt niet meegeteld

Stemmen verzamelen (+3 per deelactie)
Via uw dashboard kunt u, nadat u ingelogd bent op de Staffing Awards, stemmen verzamelen via deze link. Ook kunt u het woord verspreiden via Facebook, LinkedIn en Twitter door op deze platforms een oproep te plaatsen. Iedere deelactie die wordt gedaan door u en uw netwerk staat gelijk aan 3 kansen op een finaleplek. Let op: stemmen verzamelen is alleen nodig indien u nog géén finalist bent.

Voor de Staffing Awards die uitgereikt worden op donderdag 14 maart 2019 geldt dat de periode vanaf de laatste uitreiking tot 1 maart 2019 wordt aangehouden. Binnen deze periode telt verzamelde klant- en kandidaatfeedback mee. Indien u voor uw inschrijving bij de Staffing Awards al feedback hebt verzameld (binnen de genoemde periode), kunt u dit gemakkelijk importeren door uw Ratecard-account te koppelen. Let op: het is niet verplicht om feedback via uw profiel op Staffing Awards te verzamelen; feedback die u tijdens de genoemde periode hebt ontvangen via Ratecard telt eveneens mee.

De jury kijkt inhoudelijk naar de referenties: er wordt niet (alleen) naar het gemiddeld cijfer en het aantal referenties gekeken, maar ook naar de inhoud. Daarbij wordt rekening gehouden met de grootte en het model van de deelnemer (aantal medewerkers op LinkedIn, omzetniveau in combinatie met afreken-/verdienmodel en continuïteit van kwaliteitsmeting, -borging en -verbetering) en representativiteit van het aantal referenties. Kortom: het is logisch dat hoe meer referenties er zijn ontvangen, des te lager het gemiddeld cijfer zal zijn – maar dit cijfer is dan wel representatiever en dus waardevoller voor de jury. En van een broker of marktplaats wordt verwacht dat ze meer referenties verzamelen dan een startend werving- en selectiebureau. Beide wordt in overweging genomen bij de afwegingen en keuzes van de jury om tot finalisten en winnaars te komen.

Tot slot stelt de jury het op prijs indien uw bedrijf of vestiging op structurele wijze feedback verzamelt. Dit houdt in dat u niet alleen eenmalig feedback verzamelt vanwege deelname aan deze verkiezing (bijv. via een actiematige e-mailing), maar heeft kwaliteitsmeting, -borging en -verbetering op uw agenda staan (bijv. via het continu uitvoeren van KTO/CTO). Via Ratecard kunt u makkelijk en geautomatiseerd structurele feedback verzamelen binnen uw proces en geïntegreerd met de syste(e)m(en) die u al gebruikt.

De jury selecteert maandelijks finalisten op basis van het leaderboard dat u als deelnemer kunt inzien op uw dashboard. Hierbij wordt gekeken naar (a) klant- en kandidaatfeedback die binnen deze periode aan de deelnemer worden gegeven en (b) een online vragenlijst die is ingevuld door uw bedrijf.

De jury kijkt inhoudelijk naar de referenties: er wordt niet (alleen) naar het gemiddeld cijfer en het aantal referenties gekeken, maar ook naar de inhoud. Daarbij wordt rekening gehouden met de grootte en het model van de deelnemer (aantal medewerkers op LinkedIn, omzetniveau in combinatie met afreken-/verdienmodel en continuïteit van kwaliteitsmeting, -borging en -verbetering) en representativiteit van het aantal referenties. Kortom: het is logisch dat hoe meer referenties er zijn ontvangen, des te lager het gemiddeld cijfer zal zijn – maar dit cijfer is dan wel representatiever en dus waardevoller voor de jury. En van een broker of marktplaats wordt verwacht dat ze meer referenties verzamelen dan een startend werving- en selectiebureau. Beide wordt in overweging genomen bij de afwegingen en keuzes van de jury om tot finalisten en winnaars te komen.

Tijdens het juryberaad in maart zal de jury bijeenkomen en beslissen welke finalisten worden uitgeroepen tot winnaar. Tijdens het verdere verloop van de verkiezing zal de schaduwjury, gevormd door getrainde medewerkers van Victor Mundi, de taken van de jury ten behoeve van het verifiëren van feedback en het selecteren van finalisten op zich nemen. Via deze pagina kunt u bekijken welke awards er worden uitgereikt.

De uitreiking van de Staffing Awards vindt plaats tijdens de Dag van de Flexibele Arbeid op donderdag 14 maart 2019. Het uitreikingsevenement is kosteloos voor deelnemende organisaties en/of genodigden. Voor niet-genodigden is het alleen mogelijk om tegen betaling van €295,- per persoon aanwezig te zijn.  Bemachtig nu je Early Bird-ticket voor €165,-. Tickets zijn hier te bestellen.

De Staffing Awards worden georganiseerd door VictorMundi B.V. en worden mogelijk gemaakt door de volgende partners die intermediairs een warm hart toedragen: Indeed, Carerix, LinkedIn, Ratecard, Bullhorn, OTYS en Textkernel.

Indien u zich ook als partner wil aansluiten, kunt u hiervoor contact opnemen met de organisatie.