Optie 1 uitgelicht

IT niet langer grootste beroepsklasse in eerste kwartaal 2017

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn ruim een half miljoen unieke vacatures online geplaatst. Dat blijkt uit cijfers van Jobfeed. In dit blog zoom ik in op een opvallende trendbreuk: de grote daling in marktaandeel unieke online vacatures van de beroepsklasse IT.

Opvallende trendbreuk
Voor het eerst in drie jaar tijd is IT niet langer de grootste beroepsklasse. Sinds het eerste kwartaal van 2013 groeide het marktaandeel van de beroepsklasse IT hard en werd de afstand tot de nummer 2 (Verkoop & handel) steeds groter. Ondanks een daling in marktaandeel die ingezet wordt in 2014 (van 14,6% in Q1 2014 naar 14,2% in Q4 2014) blijft IT jarenlang veruit de grootste beroepsklasse. In het laatste kwartaal van 2016 groeit het marktaandeel nog licht (van 11,2% in Q3 2016 naar 11,8% in Q4 2016), maar daarna zien we iets opvallends: voor het eerst in drie jaar tijd is IT niet langer de beroepsklasse met het grootste marktaandeel in unieke online vacatures.

Nieuwe nummer 1
Vanaf het eerste kwartaal van dit jaar neemt Verkoop en Handel de eerste plek in met een marktaandeel van 10,4%. IT neemt met een marktaandeel van 10% een tweede plaats in. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016 daalt het marktaandeel van IT met liefst 2,5%. Het verschil tussen de nummers 1 en 2 in Q1 2017 is weliswaar maar klein, historisch gezien heel opvallend. Een marktaandeel van ‘slechts’ 10% is voor IT historisch laag, de afgelopen drie jaar daalde het marktaandeel nooit onder de 11%.

Jarenlang was er meer vraag naar goede IT’ers dan aanbod op de arbeidsmarkt. Die schaarste gold niet of in veel mindere mate voor andere beroepsklassen. Nu de economie weer aantrekt, trekt ook de vraag naar andere beroepen weer aan. Daardoor daalt het marktaandeel IT-vacatures.

Kansen voor bureaus
Nu de economie definitief en al enige tijd weer groeit en er sprake is van hoogconjunctuur, zien we straks misschien dat werving- en selectiebureaus hun aandacht verleggen naar andere beroepsklassen. Immers, tijdens de crisis bleef er volop vraag naar IT’ers, daar waren dus voor bureaus voldoende salesmogelijkheden te vinden en te benutten. In deze hoogconjunctuur ontstaan ook in andere beroepsklassen meer vacatures; daar liggen kansen voor bureaus. Zien we over een jaar dat bureaus inspringen op andere mogelijkheden en dat het aandeel vacatures via intermediairs in andere beroepsklassen dan IT is gestegen? En wordt de krapte in IT overgenomen door een andere beroepsklasse? Ik ben benieuwd naar jullie verwachtingen!