Optie 1 uitgelicht

De TD als facilitator, mobilisator en schatbewaarder

Veel clubs wijzen de training en de coaching van het team aan de coach toe en de selectie en de middellange termijn ontwikkeling van het team aan de technisch directeur. Voor de goede uitoefening van zijn of haar taken moet de coach een inspirator zijn; een ‘zender’ met charisma, die passie en inzet predikt en perspectief uitbeeldt. Anderzijds moet de coach een motivator zijn, een veldheer met een duidelijke marsroute, een helder strijdplan en slechts één opdracht aan allen: winnen!

‘You know, man, when I was a young man in high school’ ‘You believe it or not, that I wanted to play football for the coach’ ‘All those older guys, They said he was mean and cruel’ ‘But you know, I wanted to play football for the coach’ [ Lou Reed: Coney Island Baby ]

Denk aan de coach van het Nederlandse elftal: Danny Blind hoeft geen van de geselecteerde spelers een balletje te leren trappen. Hij heeft 26 voetbaltalenten tot zijn beschikking die als collectief moeten samenwerken en als team moeten samenspelen. In de voorbereiding voor elke interland moeten deze spelers door Danny Blind ‘slechts’ worden geïnspireerd en gemotiveerd.

Een technisch directeur (TD) moet als facilitator ervoor zorgen, dat de coach over de juiste en voldoende ‘human’ en ‘financial resources’ beschikt om de opdracht uit te voeren. Als directeur managet hij meerdere belangen en belangengroepen. Het is zijn opdracht om deze samen te brengen en deze als mobilisator met elkaar te verbinden zonder dat de vooruitgang van de club hapert of stopt. Als schatbewaarder is de TD ook de persoon die de spelopvatting van de club (bedrijf) bewaakt en hiervoor talent (competenties) ontwikkelt en/of selecteert, en trainingsprogramma’s definieert.

Volgens de stelling die ik in mijn eerste twee blogs heb geponeerd, is ‘tikkie-takkie’ de beste spelopvatting die een TD in een ‘agile organization’ hiervoor kan bedenken. Het is een ‘automatisme’ bovendien, een zich zelf voedende team-elixer die in de cultuur van de club is ingebouwd en de club omhoog trekt en vooruit duwt.

In mijn volgende blogs zal ik de principes uit de teamsport zoals ik deze in de eerste drie blogs heb benoemd voor mijn eigen bedrijf in de praktijk brengen. In de rol van de Technisch Directeur van mijn bedrijf zal ik een samen-werk-structuur definiëren, die naar het voorbeeld van ‘tikkie-takkie’, snelheid van handelen opwekt, talent en kennis mobiliseert, co-creatie faciliteert en vernieuwing stimuleert.

Ook in de bedrijfswereld is talent aanwezig die moet worden ontdekt, ontwikkeld en gekoesterd om deze uiteindelijk succesvol in de organisatie in te passen en te kunnen benutten.

Een discussie over de aanstelling van een voetbalvreemde in de KNVB is onlangs in de media breed uitgemeten: kan Marc Lammers door zijn ervaring als hockeycoach een nuttige toevoeging zijn aan de technische staf van het Nederlandse voetbalelftal? Ik denk van wel, omdat hij andere inzichten heeft over teamprocessen, teambuilding, talent-coaching en over het bepalen & behalen van sportieve doelstellingen. Omdat continuïteit alleen gegarandeerd is als er constant vernieuwing plaats vindt.