Optie 1 uitgelicht

Jurylid Jurriën Koops

“Maak keuzes en wees onderscheidend”

Jurylid Jurriën Koops

Jurriën Koops , Directeur bij ABU

Graag stellen wij u voor aan jurylid Jurriën Koops, directeur van de ABU. Jurriën begon zijn carrière als beleidsadviseur bij CNV Bedrijvenbond, maar maakte in 1999 de overstap naar Start, waar hij werkzaam was als Senior Consultant Business Development. In 2002 startte Jurriën als coördinator Team Arbeidsvoorwaarden en Juridische Zaken bij de ABU, waar hij sinds 2014 directeur is.

Kunt u ons iets vertellen over uw activiteiten? Op welke wijze bent u actief in de flexmarkt?
Ik ben directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

Wat is/zijn de reden(en) dat u als jurylid actief bent bij de Staffing Awards?
Omdat ik de branche van intermediaire dienstverleners een warm hart toedraag en kwaliteit van dienstverlening en onderscheidend vermogen sleutels zijn voor succesvolle ondernemingen.

Bij de Staffing Awards ontvangen deelnemende organisaties online referenties van zowel kandidaten als klanten. Hoe belangrijk is het volgens u dat bedrijven in de flexmarkt hun kwaliteit bewijzen via online referenties?
Referenties zijn sprekend en bepalen steeds meer onze voorkeuren en keuzen omdat ze helpen onderscheid te maken in de markt. Kandidaten en klanten zijn de ambassadeurs van je club.

Welke rol zouden input, feedback en suggesties volgens u moeten hebben voor bedrijven in de flexmarkt?
De flexmarkt is mensenwerk en daarbij spelen referenties, feedback etc. een sleutelrol. Dat geldt overigens nog meer van organisatie in de richting van de kandidaat.

Wat is het belang van structureel klant- en/of kandidaat onderzoek en benchmarking (vergelijking van die gegevens) in de flexmarkt wat u betreft?
Ik denk dat een belangrijke toekomst van de dienstverlening van intermediairs zit in big data in combinatie met tooling richting kandidaat en opdrachtgever.

Waaraan moet een finalist of winnaar van de Staffing Awards volgens u voldoen?Onderscheidend, verrassend en innovatief.

Waarop gaat u (extra) letten tijdens het juryberaad van de Staffing Awards?
Nog geen idee, dat zie ik ter plekke.

Hebt u tot slot nog een tip voor de bedrijven die actief zijn binnen de flexmarkt?
Let op uw zaak en let op de kansen die digitalisering biedt! Maak keuzes en wees onderscheidend!