Optie 1 uitgelicht

Jurylid Tijs van Tilburg

“Hoe inzichtelijker de organisatie en de geleverde kwaliteit, hoe beter het is voor de algehele markt”

Jurylid Tijs van Tilburg

Business development director voor de global staffing & recruitment markt bij Textkernel.

Graag stellen wij u voor aan jurylid Tijs van Tilburg, Business Development Director bij Textkernel. Textkernel ontwikkelt met behulp van kunstmatige intelligentie innovatieve recruitmenttechnologie, onder andere voor de mondiale staffing & recruiting industrie. Met duizenden klanten wereldwijd is Textkernel marktleider in informatie extractie, market intelligence en semantische zoek- en match oplossingen. Tijs heeft ruim 15 jaar ervaring in het veld van recruitmenttechnologie en is sinds 2013 werkzaam bij Textkernel met een specifieke focus op de staffing & recruitment sector. Hij is nauw betrokken bij de snelle internationale expansie van Textkernel en de wereldwijde relaties met Textkernel’s strategische klanten en partners in de staffing- en recruitmentmarkt.

Kunt u ons iets vertellen over de activiteiten van Textkernel? Wat voor relatie heeft Textkernel met intermediairs?
We zijn gespecialiseerd in Machine Intelligence voor het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. We bieden meertalige cv-parsing, vacature-parsing en semantische zoek-, sourcing- en matchingsoftware en leadgeneratie-tools, om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter en sneller bij elkaar te brengen. Onze technologie helpt bureaus en bedrijven vacatures sneller te vervullen, met de juiste kandidaten, door tijd te besparen op de verwerking van profielen, het sourcen van de beste kandidaten en het vinden van nieuwe leads.

Juist in een steeds flexibelere en competitiever wordende arbeidsmarkt kan de semantische technologie van Textkernel je helpen snel de juiste kandidaten te matchen aan openstaande vacatures en vice versa. Of dat nou in de eigen database of talentpool is of in externe bronnen. Hiermee helpen we wereldwijd al duizenden recruiters en hr-professionals slimmer en efficiënter te werken.

Wat is/zijn de reden(en) dat u als jurylid actief bent bij de Staffing Awards?
Ik heb een specifieke focus op het marktgebied voor staffing en vind het daarom belangrijk actief betrokken te zijn in deze markt en de ontwikkelingen en best practices te zien van deelnemende partijen. Wij ontwikkelen technologie die bedoeld is om de professionals in dit vak te helpen effectiever te werken en waardoor ze juist meer tijd over houden voor de menselijke kant van recruitment. Onze technologie faciliteert als het ware die menselijke kant en ik hoor dan ook graag verhalen, ervaringen en uitdagingen van recruiters en hr-professionals uit de praktijk.

Bij de Staffing Awards draait het om de intermediair. Waarom verdienen zij het om in het zonnetje gezet te worden?
Intermediairs zijn veelal de experts in hun vak en zij ondersteunen en ontzorgen bedrijven in hun groei. Door efficiënt gebruik te maken van flexibele en vaste arbeidskrachten geeft dit Nederland een concurrentievoordeel. Het is een belangrijke reden voor onze economische groei. Het snel vervullen van vacatures was altijd al van belang en dat is in de krappe arbeidsmarkt van vandaag alleen maar belangrijker geworden. Als organisaties hun openstaande posities niet snel genoeg of niet met de juiste mensen kunnen invullen is dat een belangrijke beperking of bedreiging voor het bereiken van hun doelen. Snelheid en kwaliteit in het vinden van de juiste match is dus topprioriteit en dat vraagt specifieke expertise waarin intermediairs bij uitstek kunnen voorzien.

Bij de Staffing Awards ontvangen deelnemende organisaties online referenties van zowel kandidaten als klanten. Hoe belangrijk is het volgens u dat bedrijven in de flexmarkt hun kwaliteit bewijzen via online referenties?
Referenties en mond-tot-mond-reclame zijn de beste manier van reclame, en dus zeker heel belangrijk. Het is goed dat een platform als Ratecard hier een online methode voor heeft ontwikkeld. Bovendien is transparantie heel belangrijk. Hoe inzichtelijker de organisatie en de geleverde kwaliteit, hoe beter het is voor de algehele markt.

Wat is het belang van structureel klant- en/of kandidaatonderzoek en – benchmarking (vergelijking van die gegevens) in de flexmarkt wat u betreft?
Structureel klant- en/of kandidaatonderzoek en benchmarking leveren je waardevolle gegevens over je prestaties. Het biedt inzicht en handvatten om de kwaliteit van je output te verbeteren. Dat komt uiteindelijk niet alleen jezelf, maar ook de algehele industrie ten goede.

Waaraan moet een finalist of winnaar van de Staffing Awards volgens u voldoen?
Er gebeurt ontzettend veel in zowel de arbeidsmarkt als de recruitmentbranche. Met name ook op het gebied van technologie en ik denk dat het belangrijk is dat deze elementen ook terugkomen in de case. Ik denk dat de case innovatief, kandidaatgericht én klantgericht moet zijn, maar ook nieuwe business modellen zijn heel belangrijk.

Waarop gaat u (extra) op letten tijdens het juryberaad van de Staffing Awards?
Vanuit mijn focus is vooral het innovatieve en technologische aspect interessant. Hoe maken de partijen gebruik van technologie om hun dienstverlening te optimaliseren? Daarnaast kijk ik ook naar de mate waarin de case vernieuwend is.

Reiken jullie ook een award uit aan de winnaar(s) van de Staffing Awards? Zo ja, welke en waarom juist deze?
Ja zeker, we reiken de award uit voor Account Manager van het jaar. Vandaag de dag is kennis van en inzicht in de arbeidsmarkt cruciaal. Een goede account manager weet dat en speelt hierop in door zijn of haar klanten tijdig te adviseren over wat er in de toekomst nodig is om concurrerend te blijven. Actief en kwalitatief hoog accountmanagement is hierin cruciaal.

Hebt u tot slot nog een tip voor de bedrijven die actief zijn binnen de flexmarkt?
Blijf jezelf vernieuwen. Vraag feedback aan je klanten en opdrachtgevers. Blijf ook op de hoogte van technologische ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden. Kijk welke van die nieuwe mogelijkheden je toe kunt passen om klanten en opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te zijn.