Optie 1 uitgelicht

8 vragen aan Reinald Snik, CEO van Carerix

Graag stellen wij u voor aan jurylid Reinald Snik, CEO van Carerix. Reinald heeft meer dan 20 jaar ervaring in internationale IT functies, gerelateerd aan het leveren van softwareoplossingen. Sinds 2012 is hij verantwoordelijk voor Carerix, internationale marktleider van cloud Recruitment Software voor intermediairs, detacheerders en corporate organisaties.

Kunt u ons iets vertellen over uw activiteiten? Op welke wijze bent u actief in de flexmarkt?
Carerix is een toonaangevende internationale leverancier van Werving en Selectie applicaties vanuit de Cloud. Wij leveren oplossingen voor diverse markten waaronder de flexmarkt, intermediairs en corporates. Wij focussen ons hierbij op het front-office proces.

Wat is/zijn de reden(en) dat u als jurylid actief bent bij de Staffing Awards?
Vanuit Carerix zien wij vele succesvolle klanten opereren met diverse business modellen. Wij versterken de positie van onze klanten door in een zo vroeg mogelijk stadium trends en ontwikkelingen te verankeren in het Carerix platform zodat onze klanten nieuwe business modellen op eenvoudige wijze onderdeel kunnen maken van hun proces. Met deze kennis denken wij een ondersteuning te kunnen geven aan de Staffing Awards.

Bij de Staffing Awards ontvangen deelnemende organisaties online referenties van zowel kandidaten als klanten. Hoe belangrijk is het volgens u dat bedrijven in de flexmarkt hun kwaliteit bewijzen via online referenties?
Referenties zijn helemaal van deze tijd. Het is een methode de “kennis van de crowd” in te zetten om op eerlijke wijze informatie te valideren. Dit geldt zowel voor personen als organisaties. Het versterkt de positie omdat het transparant en eerlijk is, mits goed uitgevoerd.

Welke rol zouden input, feedback en suggesties volgens u moeten hebben voor bedrijven in de flexmarkt?
De werving en selectie keten wordt steeds complexer, veeleisender en de snelheid neemt toe. Dit betekent ook dat de uitgangspunten van vandaag niet per definitie morgen weer gelden. Dus signalen van klanten, kandidaten en ook eigen medewerkers moeten gezien worden als indicatoren om te valideren of de organisatie nog “on track is”. Dit is een permanent proces van ontwikkeling gebaseerd op het snel verwerken van input feedback en suggesties.

Wat is het belang van structureel klant- en/of kandidaat onderzoek en benchmarking (vergelijking van die gegevens) in de flexmarkt wat u betreft?
Als onderdeel van het proces om continue te ijken en te verbeteren (zie ook vraag 4) naast het verwerken en oppakken van signalen het benchmarken van performance een methode om te kijken of de gemaakte keuzes inderdaad leiden tot het gewenste resultaat. Belangrijk is dat een geschikte “peer group” wordt gekozen om te benchmarken en niet continue te wisselen van “peer group”.

Waaraan moet een finalist of winnaar van de Staffing Awards volgens u voldoen?
Een winnaar van de Staffing Awards moet aantonen dat het ontwikkelen van de organisatie onderdeel is van de dagelijkse bedrijfsvoering en signalen en trends weet om te zetten in voorsprong.

Waarop gaat u (extra) letten tijdens het juryberaad van de Staffing Awards?
De kennis van Carerix is met name gelegen in het toepassen van technologie om ontwikkelingen, groei en kwaliteit te borgen en te ondersteunen. De wijze waarop dit wordt omarmt is een focus punten alsmede op welke wijze dit “meetbaar” wordt gemaakt.

Hebt u tot slot nog een tip voor de bedrijven die actief zijn binnen de flexmarkt?
Wees niet te bang om te veranderen, iedere dag een kleine stap is veel makkelijker dan af en toe een grote stap. Bijkomend voordeel is dat de organisatie er aan went en zichzelf blijft veranderen.