DeFinanceClub-team

De Finance Club
“Be the end of good enough”

Graag stellen wij u voor aan de Finance Club, één van de finalisten bij de Staffing Awards dankzij de mooie referenties die de organisatie heeft ontvangen op Ratecard. De Finance Club bestaat inmiddels drie jaar en is opgericht door twee ex-accountants die graag een organisatie willen opbouwen vanuit de inhoud van het vak. Zij zijn zelf tot op heden parttime actief op projecten bij opdrachtgevers van hun  waardoor hun kennis up to date blijft. Bij de Finance Club wordt er gefocust op een drietal pijlers, namelijk Detachering, zzp-bemiddeling en werving en selectie voor vaste posities. Wij spraken Ad van Brussel, Commercieel Manager bij de Finance Club, over hun visie, de noodzaak van feedback en efficiëntere dienstverlening.

Wow, zo’n hoog gemiddeld cijfer! Hoe heeft jouw organisatie dat voor elkaar gekregen?

Wij geloven dat dit cijfer een indicatie is van twee zaken: ‘kwaliteit van dienstverlening’ en ‘respect’. Kwaliteit van dienstverlening lijkt voor zich te spreken. Echter, in een markt die wordt overspoeld door de welbekende cowboys en die bedwelmd raakt door opportunisme is juist dit het hoogste goed.

Bij ons kan en moét het altijd beter. Dit cijfer is voor ons een indicatie van onze betrokkenheid en kundigheid. We focussen met de Finance Club enkel op dát vakgebied waarvan wij weten dat we absoluut een meerwaarde kunnen bieden. Het is verleidelijk om in een tijd als deze snel te verbreden, maar wij kiezen er voor om te blijven focussen. Onze opdrachtgevers en kandidaten hebben recht op onze kennis, kunde en aandacht. Zo lang we dit kunnen blijven waarborgen willen we blijven groeien, anders niet.

Met respect doelen we op het respect voor klant en kandidaat. Zij komen altíjd van rechts. Dit uit zich in zaken als transparantie, eerlijkheid een faire prijs maar bijvoorbeeld ook in fun. Simpelweg de tijd nemen om het goed te doen!

Wij gebruiken intern gekscherend de slogan Finance Club ”The end of good enough”. Dit is uiteraard een iets te arrogante slogan extern gezien, zeker voor een nuchtere partij als de onze. Intern echter, helpt het ons om alleen het beste niveau na te streven. Wanneer wij iets doen voor een opdrachtgever stellen we ons altijd de vraag, “is dit wel echt the end of good enough, of is het enkel ‘goed genoeg’?” Wanneer dat laatste het geval is moeten we terug naar de tekentafel.

Kun je ons iets vertellen over jouw organisatie en over jouw klanten?

De Finance Club bestaat inmiddels drie jaar en is opgericht door twee ex-accountants die graag een organisatie willen opbouwen vanuit de inhoud van het vak. Zij zijn zelf tot op heden parttime actief op projecten bij opdrachtgevers van ons waardoor hun kennis up to date blijft.

Bij de Finance Club wordt er gefocust op een drietal pijlers, namelijk ‘detachering’, ‘zzp-bemiddeling’ en ‘werving en selectie voor vaste posities’. Wij hebben zowel consultants bij ons op de payroll als zzp’ers waarmee we samenwerken. Momenteel hebben wij zo’n 50 lopende opdrachten en in 2018 hebben wij om en nabij de 15 kandidaten voor vast geplaatst. Dit laatste doen wij enkel voor opdrachtgevers die wij goed kennen. Ik val in herhaling, maar hierdoor kunnen wij écht waarde toevoegen voor klant en kandidaat. We kunnen de organisaties en rollen perfect toelichten voor de kandidaten, maar kunnen prima inschatten of de kandidaten al dan niet passen binnen het bedrijf.

Onze klanten hebben één gemeenschappelijke deler, het zijn allen multinationals. Van vroeger uit is ons netwerk hieruit afkomstig en hebben wij voornamelijk kennis opgedaan van multinationals. Verder vinden wij het prettig met zulke organisaties samen te werken vanuit een stukje zekerheid, maar ook omdat grote partijen met mooie namen een goede aantrekkingskracht hebben op kandidaten en consultants.

Op welke manier(en) onderscheidt jouw organisatie zich van de concurrentie?

Allereerst wil ik aangeven dat er een aantal concullega’s zijn die het ook erg goed doen.

1. Eén van onze belangrijkste onderscheidende factoren is dat wij niet alleen zeggen dat we een kantoor ‘van en voor financials’ zijn, maar dat we dat ook daadwerkelijk zijn. Als het op recruiten aankomt wordt dat altijd gedaan door iemand met eens stevige achtergrond in finance. It takes one to know one! Onze recruitmentafdeling bestaat dus simpelweg uit onze consultants die op parttime opdrachten zitten en enkele dedicated commerciële krachten die een stevige achtergrond hebben in Finance.

2. Wat ons verder onderscheid is dat wij bewust klein denken. Dit klinkt wellicht verrassend en niet ambitieus, maar het is zo. Wij proberen te focussen en willen onze huidige opdrachtgevers ten alle tijden goed servicen. Wij willen dus alleen groeien als deze groei niet ten kosten gaat van onze kwaliteit richting de huidige opdrachtgevers.

3. We houden van transparantie, zowel richting onze opdrachtgevers, kandidaten als medewerkers. En weten we heel goed wat we niet kunnen. We doen wat we goed kunnen en leuk vinden. Dit vormt een mooie en duurzame basis voor de continuïteit van onze organisatie.

4. We gaan graag (té) ver in het meedenken met kandidaten. We zijn continu in gesprek met kandidaten om te zien hoe we verwachtingen kunnen overtreffen op gebied van service. Zo denken wij tegenwoordig met zelfstandigen veel verder mee dan enkel in het verkrijgen van een job of opdracht. Naast het voorzien van informatie bieden we ook concreet mogelijkheden in: financiering studieschuld, verstrekken lening (bijvoorbeeld voor aanschaf auto), vooruitbetaling eerste factuur (om die maand missend loon te overbruggen), begeleiding in praktijkstages (bijvoorbeeld in ons RA-stagebureau), en coaching on the job (zodat ze vol vertrouwen hun eerste opdracht als zelfstandige tot een goed eind brengen).

5. Werkondernemers. Wij begrijpen als geen ander de waarde van onze medewerker/werkondernemers. Gezien ondernemerschap in ons DNA zit, willen dit ook waarborgen onder alle medewerkers. Vandaar dat wij het werkondernemersmodel hebben ontwikkeld. Werkondernemers hebben een vast contract, maar participeren in de winstdeling. Wellicht belangrijker dan dat is de vrijheid om een als consultant een opdracht te accepteren, maar daarnaast ook actief te zijn met bijvoorbeeld recruitment, HR of een ander vakgebied naar keuze. Power to the people!

Jouw organisatie is tot finalist uitgeroepen bij de Staffing Awards dankzij mooie referenties van klanten en/of kandidaten. Hoe belangrijk zijn referenties voor jouw organisatie?

Dat is simpelweg alles voor ons. Het zijn deze referenties waar wij het voor doen, het geeft ons energie.

Verder is het qua marketing super belangrijk. Wij zijn een down to earth club die het moet hebben van mond-tot-mond reclame. Wij investeren nauwelijks in zaken als marketing of branding.

Wij krijgen nieuwe klanten voornamelijk doordat mensen positieve ervaringen met ons hebben. Dit geldt overigens ook in toenemende mate voor kandidaten. Wij krijgen veel goede professionals binnen via kandidaten waar we reeds mee in contact staan.

Welke rol hebben input, feedback en suggesties van klanten en/of kandidaten voor jouw organisatie, en doe je hier iets mee?

Dit vormt een grote rol. We zijn een kleine en wendbare organisatie waardoor we het ‘geluk’ hebben om snel in te spelen of veranderende omstandigheden en waardoor we gemakkelijk iets kunnen doen met feedback, suggesties en kritiek.
We zitten veel om tafel met kandidaten en opdrachtgevers om te bespreken wat we beter kunnen doen. We houden niet van veranderen perse, wel van verbeteren. Wij gaan graag het gesprek aan met klanten en kandidaten om zaken te komen die voor hen belangrijk zijn.

Wat is het belang van structureel klant- en/of kandidaatonderzoek en – benchmarking (vergelijking van die gegevens) wat jou betreft?

Heel groot belang, als hierboven aangegeven, je komt het makkelijkste tot ontdekkingen als je alert zoekt. We doen dit nu voornamelijk zelf, maar we hebben het er steeds vaker over om dit eens door een onafhankelijk bureau te laten doen.

Waarom zou juist jouw organisatie een Staffing Award moeten winnen?

Ik vind dat wij de Staffing Awards moeten winnen omdat wij op verschillende vlakken een voorbeeld willen zijn voor de totale staffing markt. Dit klinkt heel erg aanmatigend en misschien zelfs een beetje arrogant, maar zo bedoel ik het niet. Wij hebben in onze organisatie de verschillende learnings proberen te passen die we zelf meegemaakt hebben of van dichtbij in de markt gezien hebben, namelijk:

– Doe waar je goed in bent, je kunt niet overal goed in zijn (al denken we dat soms wel natuurlijk).
– Niet groeien ten kosten van je klanten, groei dankzij de mensen die vertrouwen in je hebben!
– Je hoeft niet anders of gek te zijn om op te vallen, val op door jezelf te zijn en blijf bij je kern.
– Transparant zijn, je moet op alle vragen eerlijk antwoord kunnen geven.
– Maak jezelf er niet makkelijk van af ‘good enough’ wees ‘the end of good enough’.
– Denk mee met kandidaten en opdrachtgevers, zelfs als dat voor je gevoel buiten de grenzen is. Als je het kan bedenken dan is het mogelijk!

Verder zou het uiteraard een enorme boost voor ons zijn, zowel zakelijk als privé, maar ik denk dat dit niet de reden is waarom jullie iemand moeten laten winnen. In mijn ogen moet de winnaar een voorbeeldfunctie vertonen en andere inspireren.

Tot slot, welke tip heb jij voor andere bedrijven binnen de flexmarkt?

Zoals Loesje zei: Wees jezelf er zijn al zoveel anderen.