Optie 1 uitgelicht

Marktgebieden flexmarkt groeien naar elkaar toe

Veel artikelen die gaan over recruitment, inhuur, flex en werving & selectie bevatten veel afkortingen en terminologie. Taal voor insiders maar niet altijd even begrijpbaar. Wat betekenen MSP, RPO, VMS, ATS, DBA en TTA ook al weer? Maar ook vaak gebruikte begrippen als broker, inhuurdesk, Dynamisch Aankoopsysteem, payrolling. Waar staat het nu precies voor?

Echter het onderscheid tussen al deze termen is ook onderhevig aan verschuivingen in onze definitie van business processen en marktbenadering. Hoe lang nog kunnen we het onderscheid in al deze categorieën goed en eenduidig uitleggen, waardoor het voor de “koper” helder is waar het om gaat en de “verkoper” weet in welke categorieën zijn producten of diensten zouden moeten worden ingedeeld. Er is een proces gaande wat vervaging geeft op al deze termen. Of positief geformuleerd, diverse marktgebieden die vroeger strikt gescheiden waren, groeien langzaam naar elkaar toe.

Een paar voorbeelden:

  1. Het verschil tussen wat een broker of een MSP nu precies doen is in de praktijk vaak lastig te maken. Bedrijven die zich een aantal jaren geleden broker noemden, noemen zich nu MSP.
  2. Het onderscheid tussen aanbieders van payrolling en uitzenden is vervaagd. Recent heeft de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege,  geoordeeld dat payrolling een vorm van uitzenden is waarvoor dezelfde regels gelden. Als we kijken naar de aanbieders, dan zien we dat eigenlijk alle aanbieders van uitzenden ook wel payrolling aanbieden. Maar daarnaast zijn er ook tientallen bedrijven, die alleen payrolling aanbieden en dus niet uitzenden. Maar wat nu nog die verschillen zijn?
  3. Door de nieuwe wet DBA zien we dat in toenemende mate zzp’ers, die voorheen met een VAR aan de slag konden, nu via een payroll-constructie worden ingehuurd (waarbij ze eigenlijk werknemer worden en geen zzp’er meer zijn). Een label op een categorie arbeidskrachten is dus variabel of ze worden ‘hybride’.
  4. Bij vooruitstrevende organisaties zien we dan ook vaak gecombineerde inhuurdesks ingericht worden, waar naast de afdeling Inkoop ook een belangrijke rol van HR met haar recruiters is weggelegd. Met zo’n inhuurdesk wordt gezocht naar de juiste kandidaten voor vast en flex.
  5. Dienstverleners richtten zich vroeger meestal of op de werving en selectie van werknemers in loondienst, of zij richtten zich op de wereld van inhuur. En ook dat zie je in Nederland, maar ook daarbuiten, naar elkaar toegroeien. Ontstaan in de VS en de UK noemen we dat tegenwoordig TTA afgekort, wat staat voor Total Talent Acquisition. Het gaat er bij organisaties steeds vaker om het benodigde talent te vinden en te verbinden aan je organisatie, en het soort contract (arbeids- of inhuurcontract) wat je hiervoor gebruikt wordt minder belangrijk.

Tot slot een voorbeeld van deze ontwikkelingen waar we bij Carerix veel zelf mee te maken hebben. De kern van de Carerix applicatie is een ATS (Applicant Tracking System), maar we zien tegenwoordig dat veel van onze klanten Carerix bijvoorbeeld ook gebruiken als CRM, of om inhuur activiteiten vast te leggen en te monitoren, of om RPO processen met hun klanten te regelen. Maar ook de payrolling van eigen- of flexwerkers voor te bereiden zodat het digitaal kan worden doorgegeven. Dit heeft ertoe geleid dat veel functionaliteit is ontwikkeld, soms samen met partners, om bovenstaande te ondersteunen. Dus ook op ons eigen Carerix platform worden vast en flex vaak gecombineerd.

Het blijft een dynamische wereld waarbij de ontwikkelingen bij al deze leveranciers en bedrijven in de branche op de voet worden gevolgd. Ons inziens zijn de genoemde ontwikkeling rond TTA het meest fundamenteel voor 2017, met impact op iedereen die nu in onze branche werkzaam is. 2017 wordt het jaar van de Total Talent Acquisition.