Optie 1 uitgelicht

Belgische organisaties gaan meer extern personeel inhuren

Uit het SERV rapport van oktober 2017 blijkt dat 7% van de werkende populatie in Belgie freelancer is, naast de vele tienduizenden uitzendkrachten die dagelijks worden ingezet in bedrijven. De vraag naar goede arbeidskrachten wordt steeds groter. Het wordt lastiger om geschikt personeel te vinden voor vacatures en er is veel behoefte aan specifieke expertise. Dat zorgt ervoor dat 6 op de 10 organisaties aangeven dat zij van plan zijn om meer externe talenten in te gaan huren.

De organisaties die verwachten meer gebruik te zullen maken van externen, geven aan dat dit voornamelijk door projectdetachering en inhuur van freelancers zal gebeuren. Een andere populaire mogelijkheid is detachering uit het buitenland, terwijl uitzendarbeid minder populair is bij de organisaties.

Uitdagingen

Niet geheel onverwacht geven organisaties aan dat zij het voldoen aan de privacywet- en regelgeving als grootste uitdaging zien. De nieuwe regelgeving op dit gebied zorgt voor onzekerheid bij veel organisaties. Een andere uitdaging die wordt genoemd is het invoeren van goed risicomanagement. Verder willen organisaties graag de optimale verhouding vinden tussen vaste- en flexkrachten en willen zij alle inhuur gaan inventariseren. Het lijkt erop dat organisaties transparantie nastreven: een positieve ontwikkeling.

Organisaties zijn er nog niet erg mee bezig om het beheer van externen uit te besteden aan een derde partij: dit aspect valt onder de minst belangrijke aandachtspunten. Ook zijn ze niet erg bezig met het doorvoeren van optimalisaties en het beter plannen, waardoor er minder sprake is van onvoorspelbaarheid. Dit laatste punt doet vermoeden dat er nog geen einde komt aan het plotseling in moeten huren van externen. Bij een betere planning voor de lange termijn hoeft hier minder sprake van te zijn.

Toegevoegde waarde

Externe krachten blijken vaak belangrijk voor de organisatie. Maar liefst 44% van de ondervraagde organisaties vindt het erg belangrijk om externen in te huren om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Daarnaast vindt nog 28% dit redelijk belangrijk met het oog op de te behalen doelen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 78% het feit dat het aantal freelancers groeit in België een goede ontwikkeling vindt. Dit komt omdat de bedrijven op die manier een oplossing kunnen vinden voor de grote vraag naar specifieke expertise. Toch vindt 22% de toename aan freelancers ook een schaduwzijde hebben. Zij beschouwen dit als een bedreiging voor de continuïteit van organisaties. Eigen experts verlaten de organisatie om ergens anders als freelancers te werken.

In Nederland is dezelfde trend te zien als in Belgie. Uit cijfers van het CBS blijkt dat ook hier steeds meer flexkrachten worden ingehuurd.