Optie 1 uitgelicht

RPO-diensten in Nederland

Recruitment Process Outsourcing, daar staat de afkorting voor. Toegegeven, RPO is nog (steeds) niet erg bekend in Nederland en België. Het wordt in deze landen wel aangeboden door een 20-tal bedrijven, maar pas sinds een paar jaar zit de groei er hier een beetje in. Harde cijfers voor Nederland en België zijn er niet, maar de meeste RPO-dienstverleners hier rapporteren eerder over tientallen dan over honderden klanten.

Volgens onderzoek uit 2015 van SIA werkte 35% van de onderzochte bedrijven in Amerika al met een RPO-aanbieder en 25% had daar plannen voor in de komende 2 jaar. Dat soort cijfers zit er bij ons voorlopig niet in.

Wat is RPO

RPO is het geheel of gedeeltelijk uitbesteden van je recruitmentprocessen aan een externe partij, de RPO-aanbieder. Uitbesteden betekent in principe dat een extern bedrijf onder de naam van de opdrachtgever vorm en inhoud geeft aan het werven en selecteren van personeel, dat in loondienst komt van de opdrachtgevende organisatie. En dan gaat het niet alleen om de strategie hoe je het juiste talent gaat vinden en verbinden, maar ook om de keuze van de juiste hulpmiddelen, platforms, het inzetten van social media, het zorgen voor de juiste candidate experience tot en met het onboarden van de kandidaten.

Het vernieuwende aan RPO is dus dat je de verantwoordelijkheid voor je gehele recruitment overdraagt aan een extern bedrijf. Dat is ingrijpend en menig manager peinst er in eerste instantie niet over om de beschikbaarheid van het juiste talent over te dragen aan een extern bedrijf. Toch zijn er heel veel voordelen aan te geven van de inzet van een RPO Omdat we hier al wel heel erg gewend zijn geraakt aan het uitbesteden van het organiseren en beheren van de flexschil aan een Managed Service Provider (MSP), verwachten we dat de groei ook hier stevig zal zijn in de komende jaren. Naarmate talent schaarser wordt en vergrijst, zullen bedrijven moeten nadenken of ze het meedoen aan ‘the War for Talent’ zelf blijven doen of uitbesteden aan de specialist. Hetzelfde geldt voor de onzekerheid van de economie. Het ene moment heb je honderden vacatures, het andere moment moet je honderden mensen laten gaan. Beheer je dat allemaal met eigen recruiters en HRM’ers of doe je dat met een ervaren partij?

Andere vormen van RPO

Naast de vorm van ‘totale RPO’ zien we ook andere vormen ontstaan bijvoorbeeld waar er sprake is van gedeeltelijke uitbesteding, bijvoorbeeld het ‘recruiten’ van alleen kandidaten in een bepaald (meestal schaars) segment. Ook wordt er ‘Project-RPO’ aangeboden, als er bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode behoefte is aan gerichte werving van kandidaten.

RPO gaat dus veel verder dan het leveren van een of meer interim-recruiters. Het leveren van interim recruiters is slechts het uitbreiden van capaciteit of kennis en kunde door tijdelijk een paar recruiters te detacheren bij de opdrachtgever, die dan vooral gaan meedraaien met de processen die al bestaan. De verantwoordelijkheid voor het recruitmentproces blijft dan liggen bij de opdrachtgever. Bij RPO wordt desnoods het hele Recruitment-proces van A-Z opnieuw ontworpen in overleg met de opdrachtgever, als dat nodig is. En de RPO-aanbieder committeert zich aan de beoogde resultaten. Denk aan kostenreducties, toegenomen kwaliteit van de kandidaten, een betere kandidaat-ervaring en natuurlijk een veel sneller recruitmentproces. Met de RPO-aanbieder worden specifieke KPI’s afgesproken om de diensten en dienstverlening goed te kunnen volgen.

De meeste RPO-aanbieders werken anoniem onder de naam van hun opdrachtgever en vaak ook vanuit de kantoren van de klant. De kandidaten ervaren een professioneel en toegesneden recruitmentproces als eerste stap in het kennismakingsproces met de opdrachtgever. Deze professionele benadering is overigens een niet te onderschatten effect dat in belangrijke mate bepalend is of een kandidaat uiteindelijk voor een bedrijf zal kiezen. Doorgaans beslist de RPO-aanbieder ook op welk ondersteunend ICT-systeem het recruitmentproces wordt beheerd. Een voorbeeld van een dergelijk systeem is Carerix. Dergelijk systemen leveren tegenwoordig naast het beheren van het sollicitatieproces ook functionaliteiten om kandidaten te vinden met behulp van geïntegreerde koppelingen met social media, het beheren van talentpools, videosoftware voor de eerste gesprekken of presentaties, referentie validatie of software om online assessments mogelijk te maken.

Wie zijn de aanbieders tot nu toe?

Er zijn veel bedrijven die RPO aanbieden in Nederland en België. In totaal zeker 20 verschillende aanbieders. Er valt dus het nodige te kiezen. Wie biedt nu precies wat aan en heeft veel ervaring waarmee? Bekende RPO-aanbieders in Nederland en België zijn (in willekeurige volgorde) Hays, Compagnon, People4Office, Tjellens, Sterksen, ENHR solutions, Recruitin, Yoores Recruitment Solutions, Solvus, Randstad Sourceright en TAPFIN.

In Nederland en België zijn tot nu toe grofweg 3 categorieën aan RPO-aanbieders te onderscheiden:

  1. Internationale aanbieders

De internationale aanbieders bieden naast RPO- meestal ook MSP-dienstverlening aan. Door RPO en MSP te combineren, wordt ook wel gesproken van Total Talent Acquisition aanbieden en dit meestal zelfs wereldwijd. Partijen die dit doen zoeken naar het juiste talent, ongeacht het soort contract dat eraan wordt verbonden (dus vast en flex samen?).

  1. Nederlandse specialisten

De specialisten bestaan uit meestal Nederlandse bedrijven die RPO als enige of als belangrijkste dienst aanbieden. Sommige partijen zijn ook actief in andere Europese landen.

  1. Nederlandse gemengde aanbieders

Er zijn ook RPO-aanbieders die naast RPO nog andere HR-diensten aanbieden, zoals bemiddeling van HRM’ers en recruiters en ondersteuning van HRM-beleid en uitvoering.

Alle aanbieders onderzocht

Samen met het Belgische The Flex Academy voert het Nederlandse Flex-Beheer momenteel een vergelijkend onderzoek uit naar alle bekende aanbieders. Doel is om inzicht te bieden aan potentiële opdrachtgevers over wie de aanbieders van RPO zijn, wat ze precies aanbieden, waarmee ze ervaring hebben en waarin ze zich onderscheiden. Uit dit onderzoek moet o.a. gaan blijken wie van de bovengenoemde aanbieders het meest in welke categorie past. Het onderzoeksrapport verschijnt in januari 2017. In de aanloop hiervan verschijnt er binnenkort op de site van Werf& een reeks verdiepende artikelen over RPO, die geschreven zijn door verschillende aanbieders van RPO of door bedrijven die RPO faciliteren, zoals Carerix.

Wilt u meer informatie over de RPO-oplossing van Carerix? Klik hier.