Optie 1 uitgelicht

Wet DBA: het lost niets op, maar er is mee te leven

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is én blijft dus van kracht. Zoveel is duidelijk geworden na het zoveelste debat in de Tweede Kamer in december van 2016. Hoeveel kritiek er ook was op verantwoordelijk Staatssecretaris Wiebes, hij durfde het niet aan om met nieuwe tijdelijke ingrepen in de wet DBA de gesignaleerde problemen op te lossen. Vermoedelijk uit angst dat nieuwe ingrepen leiden tot nog meer verwarring of nieuwe ongewenste effecten. Een Kamermeerderheid steunde hem hierin. Wiebes heeft aangekondigd dat hij nog wat aan voorlichting gaat doen in de hoop dat de rust op de zzp-markt terugkeert. Ook zal hij een officieel beleidsbesluit publiceren, waarin hij besluit dat de handhaving van de DBA zich beperkt tot 2018 voor ‘kwaadwillende opdrachtgevers’.

In de afgelopen maanden is er een kleine inhuurstaking van zzp’ers begonnen door alle onzekerheid die opdrachtgevers ervoeren bij de interpretatie van de wet. Natuurlijk zullen we moeten afwachten of die in de komende maanden wegebt -ik verwacht persoonlijk van wel- en zzp’ers weer als vanouds massaal worden ingehuurd vanwege hun flexibiliteit, kennis en kunde tegen -doorgaans- redelijke kosten.

Vanwaar mijn optimisme?

  1. De Belastingdienst heeft nauwelijks handhavingscapaciteit om de wijze waarop wordt ingehuurd te kunnen beoordelen, zeker niet als men de praktijkuitvoering hierbij wil betrekken. Als iets intensief en vatbaar voor discussie is, is het wel de wijze waarop zzp’ers in een organisatie feitelijk werken.
  2. Als men dan echte kwaadwillenden wil aanpakken, dan dient de Belastingdienst van goede huize te komen om dit bij een specifieke opdrachtgever aan te tonen. Er is een stevige bewijslast voor de Belastingdienst.
  3. Zolang deze Staatssecretaris nog in functie is, is hij als politiek verantwoordelijke ook aanspreekbaar op wat de Belastingdienst in de praktijk doet met alle gedane uitspraken, toezeggingen en vele geruststellingen. En de oppositie in de Tweede Kamer heeft in de afgelopen maanden in elk geval laten zien dat ze bovenop dit item zitten en steeds weer goede en kritische vragen stelden. Het lijkt met de verkiezingen in aantocht niet handig als de Belastingdienst de gewenste groei van het aantal Kamerzetels van de VVD verstoort. Het imago van de VVD als ondernemerspartij heeft al de nodige deuken opgelopen.

Wat is dan nu verstandig voor opdrachtgevers? Ik denk dat inhuur in de meeste situaties nog steeds prima kan. Als u maar let op een aantal zaken:

  1. Maak zoveel mogelijk gebruik van een gepubliceerde modelovereenkomst. Een eigen versie opstellen en laten goedkeuren kan ook, maar kost veel tijd en energie. Er zijn nu veel standaard-modelcontracten gepubliceerd door de Belastingdienst.
  2. Als het mogelijk is dat de zzp’er zich vrijelijk laat vervangen, sta dit dan toe en zorg er met de zzp’er voor, dat het ook daadwerkelijk af en toe gebeurt. Dan kunt u ook aantonen dat de afspraak hierover geen dode letter was…
  3. Maak afspraken over het resultaat van de zzp’er en niet over de inzet van de zzp’er. Probeer ook de vergoeding van het werk hierop te baseren.
  4. Behandel zzp’ers niet langer zoveel mogelijk als werknemers. Die tijd is voorbij.
  5. Bespreek met zzp’ers of andere constructies als payrolling, tijdelijke dienstverbanden of de Uniforce-constructie mogelijk zijn. Dan bent u zeker DBA-proof.
  6. Besteed alle inhuur uit aan een professionele broker via het tussenkomst-model. Dit betekent dat de broker de opdrachtgever van de zzp’er wordt en de eerste klappen van de Belastingdienst opvangt en niet u. Dat kost misschien wat extra, maar levert ook veel op, waaronder rust, zekerheid en veel expertise. De branchevereniging van brokers en intermediairs (Bovib) heeft hiervoor een goedgekeurd modelovereenkomst ter beschikking.

Als u behoefte heeft aan meer informatie, tips of iemand die -ware het een belastinginspecteur- op uw eigen werkvloer beoordeelt of de omgang met zzp’ers door u voldoende onderscheidend is van die van uw personeel in loondienst, neem dan contact op.

Mijn conclusie is dat de wet DBA er beter niet had kunnen zijn, want het lost niets op. Maar nu hij er toch is en voorlopig wel zal blijven, valt er best mee te leven en hoeft hij niet uw behoefte aan flexibiliteit te verstoren…