Optie 1 uitgelicht

Jurylid Arco Westbroek

“Wees niet te bang om te veranderen”

Jurylid Arco Westbroek

Arco Westbroek, Head of Products bij Carerix

Graag stellen wij u voor aan jurylid Arco Westbroek, Head of Products bij Carerix. Hij is 10 jaar werkzaam geweest bij intermediairs, van recruiter tot verantwoordelijke over meerdere recruitmentteams. Daarnaast heeft hij de selectie gedaan voor een nieuw recruitmentsysteem, waarna hij meerdere jaren Carerix-klant is geweest. In 2012 is Arco mee gaan bouwen aan de verdere groei van Carerix.

Kunt u ons iets vertellen over uw activiteiten? Op welke wijze bent u actief in de Flexmarkt?

Carerix is een toonaangevende internationale leverancier van recruitment-oplossingen vanuit de Cloud. Wij ondersteunen de recruiter naar de ultimate match in de flexmarkt (intermediairs) en voor corporates.

Wat is/zijn de reden(en) dat u als jurylid actief bent bij de Staffing Awards?

Vanuit Carerix zien wij vele succesvolle klanten opereren met diverse businessmodellen. Wij versterken de positie van onze klanten door, in een zo vroeg mogelijk stadium, trends en ontwikkelingen te verankeren in het Carerix-platform. Zo kunnen onze klanten nieuwe businessmodellen op eenvoudige wijze onderdeel maken van hun proces. Met deze kennis denken wij een ondersteuning te kunnen geven aan de Staffing Awards.

Bij de Staffing Awards ontvangen deelnemende organisaties online referenties van zowel kandidaten als klanten. Hoe belangrijk is het volgens u dat bedrijven in de flexmarkt hun kwaliteit bewijzen via online referenties?

Referenties zijn van deze tijd. Het is een methode om de “kennis van je klanten/fans” in te zetten, om op eerlijke wijze informatie te valideren. Dit geldt zowel voor personen als organisaties. Het versterkt de positie, omdat het transparant en eerlijk is, mits goed uitgevoerd.

Welke rol zouden input, feedback en suggesties volgens u moeten hebben voor bedrijven in de flexmarkt?

De werving en selectie-keten wordt steeds complexer, veeleisender en de snelheid neemt toe. Dit betekent ook dat de uitgangspunten van vandaag niet per definitie morgen weer gelden. Dus signalen van klanten, kandidaten en ook eigen medewerkers moeten gezien worden als indicatoren om te valideren of de organisatie nog “on track is”. Dit is een permanent proces van ontwikkeling, gebaseerd op het snel verwerken van input, feedback en suggesties.

Wat is het belang van structureel klant- en/of kandidaatonderzoek en benchmarking (vergelijking van die gegevens) in de flexmarkt wat u betreft?

Structureel onderzoek geeft meer beeld dan de eenmalige onderzoeken. Haal het onderbuikgevoel weg door de doelgroepen structureel te bevragen over je dienstverlening. Dit schept externe en interne verwachtingen tot structurele verbetering. Voldoe daar ook aan als organisatie, om blijvend concurrentievoordeel te behouden!

Waaraan moet een finalist of winnaar van de Staffing Awards volgens u voldoen?

Een winnaar van de Staffing Awards moet aantonen dat het ontwikkelen van de organisatie onderdeel is van de dagelijkse bedrijfsvoering en signalen en trends weet om te zetten in voorsprong.

Hebt u tot slot nog een tip voor de bedrijven die actief zijn binnen de flexmarkt?

Wees niet te bang om te veranderen. Iedere dag een kleine stap is veel makkelijker dan af en toe een grote stap. Bijkomend voordeel is dat de organisatie eraan went en zichzelf blijft veranderen.