Optie 1 uitgelicht

Jurylid Gusta Timmermans

“Feedback is een verrijking van kennis en een kwaliteitsborging.”

Jurylid Gusta Timmermans

Gusta Timmermans, eigenaresse van Recruitment Builders

Graag stellen wij u voor aan Gusta Timmermans. Gusta heeft ruim twintig jaar ervaring in het recruitmentvak. Door haar jarenlange ervaring in de uitzendbranche als mede-eigenaar van een wervings- en selectiebureau en haar ervaring als hoofd recruitment bij ING Nederland en ING wereldwijd heeft ze zich ontwikkeld tot een expert op haar vakgebied. Gusta is tevens voorzitter van Recruiters United, het onafhankelijke netwerk voor recruitment- en arbeidsmarkt-professionals in Nederland en heeft recent het boek ‘199 vragen voor een succesvol selectiegesprek’ geschreven. Per april 2018 is ze eigenaresse van Recruitment Builders, met als grootste doel om de recruitment-wereld professioneler te maken.

Kunt u ons iets vertellen over uw activiteiten? Op welke wijze bent u actief in de flexmarkt?
Binnen ING was ik actief als Global Head of Talent Acquisition. Ik heb de integratie gedaan van vaste en flexibele arbeid, vanuit één resource center. Ik geloof in het bedienen van de organisatie vanuit een breed perspectief. Op deze wijze heb ik veel contact met leveranciers. Momenteel adviseer ik bedrijven op strategisch niveau. Een van de onderdelen daarbij is zeker een flexstrategie als onderdeel van de recruitmentstrategie.

Wat is/zijn de reden(en) dat u als jurylid actief bent bij de Staffing Awards?
Mijn ambitie is om de recruitment-wereld meer professioneel te maken! Ik zie vaak dat aandacht voor de gehele flexschil bij veel bedrijven gedreven is vanuit enkel geld, terwijl het mijns inziens echt onderdeel moet zijn van de totale workforce voor de juiste diversiteit.

Bij de Staffing Awards ontvangen deelnemende organisaties online referenties van zowel kandidaten als klanten. Hoe belangrijk is het volgens u dat bedrijven in de flexmarkt hun kwaliteit bewijzen via online referenties?
Ik denk dat het een goede wijze is om ook bedrijven als flex-werkgever te positioneren.

Welke rol zouden input, feedback en suggesties volgens u moeten hebben voor bedrijven in de flexmarkt?
Het verzamelen van referenties is een mooie manier om je als bedrijf continu te verbeteren.

Wat is het belang van structureel klant- en/of kandidaatonderzoek en benchmarking (vergelijking van die gegevens) in de flexmarkt wat u betreft?
Wat mij betreft is dergelijk onderzoek een verrijking van kennis en bovendien een kwaliteitsborging.

Waaraan moet een finalist of winnaar van de Staffing Awards volgens u voldoen?
Het is belangrijk dat er aandacht is voor de individuele flexwerker en voor transparante marge. Ook moet er aandacht zijn voor onboarding: een verlengstuk van de organisatie waarmee wordt samengewerkt.

Hebt u tot slot nog een tip voor de bedrijven die actief zijn binnen de flexmarkt?
Zorg dat de processen en de arbeidsmarktpostionering gelijk zijn aan die van vaste werving en selectie.