Optie 1 uitgelicht

Jurylid Robbie Sakkers

“Feedback essentieel binnen recruitmentproces”

Jurylid Robbie Sakkers

Robbie Sakkers, eigenaar van Ratecard

Graag stellen wij u voor aan Robbie Sakkers. Robbie is samen met zijn broer Jeroen Sakkers de initiatiefnemer van de Staffing Awards en eigenaar van Ratecard. Ratecard is dé onafhankelijke feedbacktool voor de recruitmentbranche. 

Kunt u ons iets vertellen over uw activiteiten? Op welke wijze bent u actief in de flexmarkt?
Ik ben verantwoordelijk voor Ratecard. Dat is dé feedbacktool voor de recruitmentbranch, waarbij interne en externe feedback (“reviews”) kan worden uitgevraagd. Interne feedback heeft als doel het interne recruitmentproces te verbeteren en externe feedback, oftewel reviews, heeft als doel uw reputatie online te verspreiden en heeft dus invloed op uw marketing. Zo kun je van procesverbetering tot aan marketing jouw organisatie op de kaart zetten.

Wat is/zijn de reden(en) dat u als jurylid actief bent bij de Staffing Awards?
Ratecard heeft een partnership met de Staffing Awards. Wij verzorgen alle referenties die worden ingevuld. Die verifiëren wij: we zorgen ervoor dat de echtheid van alle referenties wordt gecontroleerd.

Bij de Staffing Awards ontvangen deelnemende organisaties online referenties van zowel kandidaten als klanten. Hoe belangrijk is het volgens u dat bedrijven in de flexmarkt hun kwaliteit bewijzen via online referenties?
Kwaliteit is heel belangrijk voor een intermediair. Door middel van deze feedback kan men zich onderscheiden en de klanten en kandidaten voor de organisatie laten spreken.

Welke rol zouden input, feedback en suggesties volgens u moeten hebben voor bedrijven in de flexmarkt?
Referenties moeten de rol vervullen van een onafhankelijke kwaliteitscheck. Zo kun je zorgen dat de kwaliteit van recruitment in het algemeen wordt verbeterd.

Wat is het belang van structureel klant- en/of kandidaatonderzoek en benchmarking (vergelijking van die gegevens) in de flexmarkt wat u betreft?
Structureel klant- en kandidaatonderzoek is belangrijk: zo kun je continu een thermometer in je organisatie stoppen en inzichtelijk maken waar het binnen de processen goed of fout gaat. Zo kun je heel specifiek structurele verbeteringen aanbrengen en de kwaliteit van recruitmentproces verbeteren.

Waaraan moet een finalist of winnaar van de Staffing Awards volgens u voldoen?
Een organisatie moet transparant zijn in zijn of haar tarief. Daarnaast moet er goede communicatie zijn naar zowel de klant als de kandidaat. Een intermediair moet er voor beide partijen zijn en dus beide belangen behartigen. Dit kun je goed afleiden uit de cijfers die partijen halen op hun Ratecard. Als de klant- en kandidaat-tevredenheid qua cijfer heel dicht bij elkaar liggen, dan geeft dat aan dat een intermediair voor beide partijen de belangen behartigt. Dat is voor mij een kenmerk van de winnaar van de Staffing Awards.

Waarop gaat u (extra) letten tijdens het juryberaad van de Staffing Awards?
Ik ga in eerste instantie letten op de hoeveelheid feedback die er binnen is gekomen ten opzichte van de grootte van organisatie. Staat dit in verhouding met elkaar? Grotere organisaties zullen meer referenties kunnen uitvragen dan kleinere organisaties. Daarnaast zal ik naar de verbeterpunten kijken die naar voren komen in de feedback.

Hebt u tot slot nog een tip voor de bedrijven die actief zijn binnen de flexmarkt?
Mijn tip is om binnen een organisatie te beginnen met het intern uitvragen van feedback, bijvoorbeeld een NPS-uitvraag bij een intake. Zorg voor een nulmeting, want: meten is weten. Vanuit daar kun je jouw online reputatie opbouwen. Vooral in deze tijd is het zeer belangrijk om een goede online reputatie te hebben, omdat zowel klanten als kandidaten eerst willen checken met wat voor organisatie zij in zee gaan of waar ze voor gaan werken.